Bedes

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Elektronická zabezp.signalizace

 

Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) se využívají především k signalizaci napadení objektu. V současné době se jedná o nejvíce rozšířený typ zabezpečení. Pro zjišťování napadení používáme pohybová čidla, detektory reagující na změnu teploty v místnosti, čidla otevření oken a dveří, ale i indikátory rozbití skla a úniku technických plynů. Lze připojit nástrahové detektory, nášlapné polštáře, infrabariéry apod. Signalizace z těchto systémů je většinou vedena pomocí telefonní linky nebo radiového signálu na PCO, odkud obsluha v případě poplachu řídí zásahovou skupinu.

Požární signalizace

Požární signalizace oznamuje vznik požáru (je schopna na požár upozornit ještě před samotným vznikem, jelikož detekuje přítomnost kouře) a spolu s hasebními okruhy může sloužit k jeho automatickému uhašení. Její instalací lze zabránit velkým škodám na zdraví i na majetku. V objektech, kde se trvale zdržuje větší počet osob, jsou tyto systémy předepsány zákonem.
Přístupové a docházkové systémy

Z bezpečnostního hlediska se přístupové a docházkové systémy zavádí pro kontrolu pohybu osob po objektu. Jejich další ryze praktické využití je v kontrole docházky. Základními druhy jsou přístupy prostřednictvím PIN kódu, karet s magnetickým pruhem či bezkontaktních karet. Nejbezpečnější jsou však přístupy pomocí biometrických čteček. Jak je již z názvu patrné, toto zařízení měří jedinečné parametry člověka např. daktyloskopické linie, oční rohovku, hlas apod.
Uzavřené televizní okruhy

Uzavřené televizní okruhy slouží pro vizuální kontrolu prostor vně i uvnitř objektu. Pro sledování se využívají černobílé nebo barevné kamery, které mohou být statické nebo na dálkově ovládaných motorových kloubech včetně řízení zorného úhlu, clony a ostření. Současný trend v kamerových systémech je použití skrytých kamer, kdy pachatel je přesvědčen, že se nachází mimo zorný úhel „viditelných“ kamer a netuší, že ho nahrává kamera skrytá. Pomocí digitálních technologií lze dosáhnout velmi vysoké kvality záznamu. 

Prostředky ochrany proti odposlechu

Do této kategorie patří především u nás stále více rozšířené rádiové paměťové analyzátory, šumové generátory, síťové a telefonní filtry. Rádiové paměťové analyzátory vyhledávají nové signály v rádiovém poli, což jim umožňuje včas upozornit na nejobvykleji používaný rádiový odposlech. Šumové generátory brání aktivně proti kontaktním odposlechům (přes zdi, okna) a prostorovým odposlechům (mikrofony, diktafony). Síťové a telefonní filtry slouží k zamezení přenosu zvuku z prostoru místnosti a využívají stávajících vodičů elektrorozvodné sítě nebo jednotné telefonní sítě. 


Speciální bezpečnostní technika

Většina doposud popsaných systémů má za úkol odradit případného pachatele, případně upozornit na jeho přítomnost obsluhu. Na základě statistik ze zemí s vyspělou ekonomikou, které hovoří o tom, že ztráty způsobené vlastními zaměstnanci mnohdy převyšují škody způsobené osobami zvenčí, se rozvinulo celé průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem a výrobou speciálních technických prostředků, které slouží k odhalení pachatelů z vnitřních řad podniků. Tyto prostředky se ve valné většině případů instalují skrytě a umožňují tak zachytit a nahrát pachatele přímo při páchání trestné činnosti. Odhalení pachatele z řad zaměstnanců jiným způsobem je velmi pracné z důvodů jeho znalosti přístupových kódů, vybavenosti klíči, hesly do počítače apod. Existuje mnoho možností jak pachatele zjistit – od chemických nástrahových prostředků přes prostředky zaznamenávající hlasy z pracoviště až po skryté kamerové systémy s přenosem akustické informace.

 

 

Aktuální čas

Ulti Clocks content

Přihlášení