Bedes

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kontrola nemocných zaměstnanců

Kontrola nemocných zaměstnanců

Dnem 1. ledna 2009 vstoupil v platnost zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (ZoNP), který stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Náhradu mzdy bude poskytovat zaměstnavatel podle předpisů pracovního práva, v tomto případě zákoníku práce (§ 192 - 194 ZP). Náhrada mzdy tedy není dávkou nemocenského pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení tedy nebude kontrolovat oprávněnost nároku na ni, její výši a event. spory o tuto náhradu. To znamená, že správa sociální zabezpečení nebude po tuto dobu provádět ani kontrolu dodržování léčebného režimu u zaměstnanců dočasně práce neschopných. Proto je vysoce pravděpodobný nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností. Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti. 

Podle § 192 odst. 6 z. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, zejména povinnost zdržovat se v místě pobytu po dobu, po kterou je mu zaměstnavatelem poskytována náhrada mzdy. Proto jsme pro Vás připravili projekt "Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců", který na základě plné moci, příp. smlouvy zajistí pro zaměstnavatele kontrolu jejich zaměstnanců.

Základní smysl a cíl projektu "Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců":

Výsledkem kontroly naší firmou je:

  1. Snížení nákladů zaměstnavatele se zajišťováním náhradních pracovníků v případě značného nárůstu krátkodobých pracovních neschopností jeho zaměstnanců.
  2. Odbourání nákladů se zajištěním kontrol vlastními zaměstnanci.
  3. Objektivní posouzení dodržování léčebných režimů jeho zaměstnanci bez vlivu osobních vazeb kontrolorů.
  4. Zajištění efektivnosti vynakládaných prostředků na náhrady mezd při pracovních neschopnostech a zabránění jejich případnému zneužívání.

Cílem kontroly není:

  1. Posouzení dodržování léčebného režimu stanoveného lékařem z hlediska odborného (k tomu nemá zaměstnavatel oprávnění).
  2. Kontrola činnosti zaměstnance v době kontroly.

Ceník prováděných kontrol

druh kontroly - poplatku 1

cena 2

standardní - provedená do 2 dnů od nahlášení

200,- Kč/kontrola

expresní - provedená do 8 hodin od nahlášení

250,- Kč/kontrola

opakovaná - následující den po první kontrole u stejného zaměstnance

200,- Kč/kontrola

kontrola vyžádaná na den, který je státem uznávaným svátkem

300,- Kč/kontrola

příplatek za 1 km (účtuje se při jízdě nad 10 km)

4,50 Kč/km

1) kontroly jsou prováděny od pondělí do neděle, vždy v době od 07:00 hod. do 20:00 hod.

2) všechny ceny uvedeny bez zákonného DPH
 

U pravidelných odběratelů je možné na základě plné moci a uzavřené smlouvy sjednat individuální ceny, včetně paušálních plateb.

 

 

Uzavřete s námi dlouhodobý kontrakt a získáte individuální a nejvýhodnější cenovou nabídku na trhu! Poradenství je samozřejmě ZDARMA!

 
 

Aktuální čas

Ulti Clocks content

Přihlášení