Bedes

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Pult centralizované ochrany

 

Pult centralizované ochrany:

Moderní, bezpečný a velmi účinný způsob střežení. V Liberci provozujeme nejmodernější pult centralizované ochrany, který umožňuje přenos poplachového signálu třemi různými, na sobě nezávislými způsoby. Na signál přijatý operátorem vyjíždí k objektu zásahová skupina, která přímo na místě řeší konkrétní situaci. V případě narušení objektu či poruchy na zabezpečovacím zařízení přechází objekt podle požadavků zákazníka do režimu fyzické ostrahy až do příchodu odpovědné osoby, příp. odstranění závady či obnovení režimu PCO.

Pult agentury BeDeS je schopen rozlišovat nejen poplachový stav na objektu a jeho jednotlivých konkrétních částech, ale i další události, jako například požár, únik médií, výpadky elektrické sítě, příchody a odchody, a tím i dodržování stanovených režimových opatření našeho zákazníka.

Pult agentury BeDeS dokáže jakoukoliv událost formou SMS zaslat na jakékoliv telefonní číslo určené naším zákazníkem. Po přidělení přístupových práv rovněž dovoluje zákazníkovi ze své kanceláře či z domova sledovat události v jeho objektu prostřednictvím internetu.

Pracovníci výjezdové skupiny jsou vybíráni z těch nejschopnějších zaměstnanců agentury BeDeS, jsou pravidelně proškolováni a určených cyklech procházejí přezkoušením.

 

Aktuální čas

Ulti Clocks content

Přihlášení